Mobiliteit

"Voor mij bestaat kindvriendelijke mobiliteit eigenlijk niet.
Mobiliteit moet voor iedereen vriendelijk zijn."

-Miguel Vertriest

Beluister de podcast

Kijken we genoeg naar het verkeer vanuit het perspectief van kinderen? Daar gaan we dieper op in. Het panelgesprek kan je zowel op YouTube als op SoundCloud beluisteren.

Extra info

Bronnen waarnaar verwezen wordt:

Ook interessant om te bekijken:

  • Gangmakers en koplopers, een aanpak waarbij kinderen aan zet zijn over autonome mobiliteit en publieke ruimte in hun buurt.

  • Jonge Wegweters ontwikkelen een toolbox voor steden, gemeenten en de vervoerregio’s om jongeren op een participatieve manier te betrekken bij het mobiliteitsbeleid.

  • De Touristenbevraging van de Vlaamse Jeugdraad, een belevingsonderzoek waarbij men op zoek gaat naar

    de beleving en ervaringen van kinderen en jongeren over actuele en maatschappelijke thema’s.

  • Spelen kinderen nog buiten op straat en in hun eigen buurt? Wie zijn de buitenspelers, waar spelen ze, en wat doen ze? Dat brengt het grote buitenspeelonderzoek in kaart.

  • Een specifieke case: Turnhout verdeelt stad in autoluwe mobiliteitskamers.

Miguel Vertriest

Miguel is beleidsmedewerker bij het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Hij werkt al meer dan 20 jaar in de mobiliteitssector bij onder andere De Lijn, Vias en de Vlaamse overheid. Met een helikoptervisie, maar ook met de voeten in de klei, kijkt Miguel naar het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen en daarbuiten.

Sien Benoit

Sien werkt als onderzoeker aan de vakgroep Geografie en Bewegings- en Sportwetenschappen aan de UGent. Voor haar doctoraatsonderzoek werkte ze mee aan de Fietsbarometer. Zo onderzoekt Sien welke omgevingsfactoren het meeste invloed hebben op hoe fietsveilig jongeren zich voelen langs hun route.  

Davy Janssens

Davy is gewoon hoogleraar mobiliteitswetenschappen, afdelingshoofd van de onderzoeksgroep verplaatsingedrag en vice-directeur van het Instituut voor Mobiliteit (UHasselt). Davy ontwikkelde ondermeer het Route2School project

Blijf op de hoogte

Ontvang je graag de nieuwsbrief van het Kenniscentrum Kinderrechten?
Meld je dan zeker aan.

Over ons

Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) is een kruispunt waar kennis over kinderen en jongeren en hun rechten samenkomen. KeKi informeert, inspireert en verbindt beleidsmakers, onderzoekers en praktijkwerkers.

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Intuit Mailchimp logo
Facebook icon
Twitter icon
Website icon
Email icon

© 2021 KeKi vzw