Woonomgeving

"Kinderen hebben net zoals volwassenen woonnoden, zowel in het huis, in het gebouw, als in de omgeving. En eigenlijk start het volgen van kinderrechten daarbij: het erkennen dat kinderen ook wonen, ook burgers zijn. En dat we met hen in gesprek moeten gaan over wat de woonomgeving zou moeten omvatten."

-Sven De Visscher

Beluister de podcast

Hoe gaan we om met woonomgevingen en de rechten van kinderen en jongeren? Daar gaan we dieper op in. Het panelgesprek kan je zowel op YouTube als op SoundCloud beluisteren.

Extra info

Bronnen waarnaar verwezen wordt:

De moeite waard om te bekijken:

  • Het onderzoekscentrum eCO-CITY wil een geëngageerde rol opnemen in een verstedelijkende samenleving en de diverse uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Je vindt er een overzicht van al hun projecten.

Lien De Saegher

Lien is stedenbouwkundige bij OMGEVING. Met haar masterproef, ‘ruimte-educatie als remedie tegen de baksteen in de maag', won lien de Klasseprijs 2020 voor onderwijsscriptie.

Sven De Visscher

Sven is onderzoeker en docent binnen de opleiding sociaal werk aan de HoGent. Hij doet onderzoek naar duurzame en rechtvaardige verstedelijking. Met zijn proefschrift ‘De sociaal-pedagogische betekenis van de woonomgeving’ werd hij doctor in de pedagogische wetenschappen.

Schrijf je in

Ontvang je graag de nieuwsbrief van het Kenniscentrum Kinderrechten?
Meld je dan zeker aan.

Over ons

Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) is een kruispunt waar kennis over kinderen en jongeren en hun rechten samenkomen. KeKi informeert, inspireert en verbindt beleidsmakers, onderzoekers en praktijkwerkers.

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Intuit Mailchimp logo
Facebook icon
Twitter icon
Website icon
Email icon

© 2021 KeKi vzw